Trang chủ / Tin tức - Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Chúng tôi, công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM, được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa những con người có thế mạnh về sản xuất, kinh doanh, và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường của Khoa Kỹ thuật môi trường của trường Đại học Xây dựng, là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích cộng đồng với các định hướng chính:

  • Sản xuất và kinh doanh các bộ lọc bụi mịn PM2.5 dùng trong hệ thống DHKK và thông gió tòa nhà.
  • Tư vấn thiết kế và thi công các giải pháp xử lý các vấn đề môi trường không khí trong gia đình, khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp.

Chúng tôi mong ước có thể kết nối và đồng hành với thật nhiều khách hàng & đối tác trên con đường hướng đến cuộc sống văn minh, tươi đẹp này.